Publicaciones


A nosa literatura. Vol. 5. Antoloxía da prosa literaria medieval

Edición

Freixeiro Mato, Xosé Ramón

Linea de investigación

Literatura medieval gallego-portuguesa

ISBN

84-921126-9-7

Editorial

AS-PG / A Nosa Terra

Fecha de publicación

1996

Número de páginas

276