Congresos

Últimos 5 anos | Todos | Buscar

Rivadulla Costa, Diego, "La novela como medio de memoria cultural en la Galicia actual", en Third Annual Memory Studies Association Conference, Memory Studies Association, Madrid, 25-28 de xuño de 2019.
Tato Fontaíña, Laura, "Presentación dos proxectos de I+D do Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega (ILLA)", en III Encontro Internacional da Rede GALABRA "Responsabilidade e Investigaçao em Cièncias da Cultura", Rede Galabra, Santiago de Compostela / A Coruña.
Rivadulla Costa, Diego, "Os modos de memoria transnacionais e o estudo da novela galega da memoria", en Colóquio Internacional Os estudos ibéricos a partir da periferia. Desafios epistemológicos e novos olhares nos estudos galegos, bascos e catalães, Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, Lisboa (Portugal), 8-9 de marzo de 2018.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Das medíocres alparcatas, da silenciosa charamela e dos narizes metafísicos: “um machadiano" capítulo inédito do pomadista Fernão Mendes Pinto", en IV Seminário Internacional ‘Portugueses de Papel – Personagens portuguesas no romance brasileiro’ (16-17/11/2018), CLEPUL / CIDH / Universidade Aberta / APCA / IAC, Lisboa (Facudade de Letras-FLUL) (Portugal).
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Iberê Camargo y su doble: un retrato plástico-escritural", en I Congreso Internacional de Literatura Brasileña. Nélida Piñón en la república de los sueños (12-14/11/2018), Centro de Literatura Brasileña-Universidad de Salamanca (CEB-USAL) / Academia Brasileira de Letras(ABL), Salamanca (Facultad de Filología-USAL).
Lourenço Módia, Cilha / López Viñas, Xoán, "Assessing aspects of galician grammar rules, concepts and terminology", en ICERI2018. 11th Annual Internacional Conference of Education, Research adn Innovation, IATED (International Academy of Technology, Education adn Development), Sevilla. Publicado en L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres / IATED Academy (ed.): ICERI2018 Proceedings. 11th Annual Internacional Conference of Education, Research adn Innovation, IATED, 2018, pp. 7778-7782 [ISBN 978-84-09-05948-5].
López, Teresa, "De secundarias a protagonistas: la narrativa negra gallega escrita por mujeres", en Tenerife Noir. II Seminario de Investigación del Género Negro, Tenerife Noir / Universidad de La Laguna, La Laguna (Tenerife), 1 e 2 de marzo de 2018.
López Viñas, Xoán / Lourenço Módia, Cilha, "Spelling and orthographical errors by university students of Galician", en ICERI2018. 11th Annual Internacional Conference of Education, Research adn Innovation, IATED (International Academy of Technology, Education adn Development), Sevilla. Publicado en L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres / IATED Academy (ed.): ICERI2018 Proceedings. 11th Annual Internacional Conference of Education, Research adn Innovation, IATED, 2018, pp. 8117-8122 [ISBN 978-84-09-05948-5].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "De mapas e viaxes: un relato para debuxar a nación", en XII Congreso Internacional de Estudos Galegos (10-15 de setembro de 2018) , AIEG -Universidad Complutense, Madrid.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Do discurso heteronormativo ás marcas homoeróticas na música galega contemporánea de raíz", en Marcando un nuevo ritmo: La música popular contemporánea en la cultura de las lenguas peninsulares cooficiales (s. XX-XXI) (22-23, novembro 2018), Universidade de Varsovia, Varsovia (Polonia).
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Lingua oral e incisos fonolóxico-sintácticos: unha aproximación", en Randromania im Fokus: gesprochenes Rumäminisch, Portugiessisch und Galicisch, Ludwig Maximilians Universität Munchen, München (Alemaña).
López, Teresa, "A literatura na gramática: Saco Arce", en Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce. 150 aniversario da publicación a Gramática Gallega, Real Academia Galega, Ourense, 22 de novembro de 2018.
Rivadulla Costa, Diego, "Metaficción, investigación y desmemoria en “O tempo en ningunha parte”, de Xosé Manuel Martínez Oca", en Congreso Internacional Narrativa de la Guerra Civil Española, Subdirección General de Archivos Estatales-Centro de la Memoria Histórica (Ministerio de Cultura y Deporte)-AMESDE-Universidad de Salamanca, Salamanca, 18-20 de outubro de 2018.
Ferreiro, Manuel, "Toponimia e literatura en Eduardo Pondal", en III Xornada de Onomástica Galega. Os alcumes (Museo de Pontevedra, 20 de outubro de 2018), Real Academia Galega, Pontevedra.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Entre o cenário selvagem e a civilização: o ambivalente diálogo com o Brasil de Francisco Gomes de Amorim", en 56ª Congreso Internacional de Americanistas (15-20 de xullo de 2018), Universidad de Salamanca, Salamanca.
Rivadulla Costa, Diego, "A mímese da memoria na novela galega deste século", en XII Congreso da AIEG: Novos horizontes para unha Galicia global, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Madrid, 10-15 de setembro de 2018.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "O modelo de lingua proposto nas primeiras traducións de textos dramáticos no marco do proxecto teatral das Irmandades da Fala", en XII Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Madrid, Do 10 ao 15 de setembro de 2018.
Eirín García, Leticia , "Sobre un trobador "menor": Nuno Treez", en XII Congreso da AIEG: Novos horizontes para unha Galicia global (Madrid, 10 a 15 de setembro de 2018), AIEG - Asociación Internacional de Estudos Galegos, Madrid.
Ferreiro, Manuel, "As cantigas na web: Universo Cantigas", en XII Congreso da AIEG: Novos horizontes para unha Galicia global (Madrid, 10 a 15 de setembro de 2018), AIEG - Asociación Internacional de Estudos Galegos, Madrid.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Toponimia menor e conservadorismo lingüístico: algúns exemplos contemporáneos da cidade da Coruña", en Vº Coloquio de Lingüística Histórica. Lingüística Histórica e Toponimia Galego-Portuguesa, Instituto da Lingua Galega (USC), Santiago de Compostela.
Mosquera Castro, Estefanía / Muriano Rodríguez, María Montserrat, ""Normalizar a desigualdade". Unha aproximación didáctica á política lingüística do galego no ámbito educativo", en Galician Interdisciplinary Studies (8 de marzo de 2018), University of Edinburgh, Edimburgo (Reino Unido).
Mosquera Castro, Estefanía, "Neofalantes e travestismo lingüístico: un experimento sociolóxico e didáctico sobre ideoloxías, obstáculos e persistencia", en XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (13-15 de Xuño de 2018), Universidade de Vigo, Vigo. Publicado en Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, 2018, pp. 655-661 [ISBN 78-84-8158-786-9].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "La «manuscrita» gestual en la poesía de Uxío Novoneyra: entre el dibujo de la palabra y la hechura manual de la imagen", en II Congrés Internacional Paraula/Imatge. Juxtaposicions, conjuncions, confusions. Del Barroc a la modernitat. Homenatge a Ana Hatherly (10-13/12/2018), Cátedra Mário Cesariny / POESCO (Universitat de les Illes Balears), Palma de Mallorca.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "A lingua falada como modelo para o galego escrito", en Randromania im Fokus: gesprochenes Rum{aminisch, Portugiessisch und Galicisch, Ludwig-Maximilians-Universität München, München (Alemaña).
López, Teresa, "Galiza vista por Archer Milton Huntington", en XII Congreso Internacional da Asociación de Estudos Galegos, Asociación de Estudos Galegos, Madrid, 10-15 de setembro de 2018.
Ferreiro, Manuel / Arbor Aldea, Mariña, "Os trobadores na rede: Universo Cantigas", en VI Congreso Internacional de la Asociación CONVIVIO para el estudio de los cancioneros y de la poesía de cancionero (Alacant, 23-25/5/2018), Convivio, Universitat d'Alacant.
Tato Fontaíña, Laura, "As traducións teatrais durante a Ditadura franquista e a Transición (1939-1980)", en XII Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Madrid.
Rivadulla Costa, Diego, "Memoria oral, franquismo e novela galega na actualidade", en Congreso Internacional Cultura e Oralidade: a negociación entre a tradición e a transculturalidade nas linguas minorizadas, Universidade de Varsovia, Varsovia (Polonia), 20-22 de setembro de 2017.
López Viñas, Xoán, "Comentario filolóxico dun texto medieval", en XXVI Xornadas de lingua e literatura (Santiago de Compostela, 6 de maio de 2017), CIG-Ensino & AS-PG, Santiago de Compostela.
Mosquera Castro, Estefanía / Carballal Miñán, Patricia, "Da narrativa de tradición oral ás aulas : unha proposta educativa interxeracional para a revitalización da lingua", en Primer Congreso Internacional sobre Revitalización de Lenguas Indígenas y Minorizadas (19-21 de abril de 2017), Universitat de Barcelona / Universitat de Vic‐Universitat Central de Catalunya / Indiana University‐Bloomington, Barcelona / Vic.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "O gesto (cali)gráfico de Ana Hatherly e Uxío Novoneyra. Imagem retiniana e imagem mental, expressividade, orientalismo e (in)integibilidade poéticas", en I Seminario Internacional "Palavra e Imagem: Justaposições, conjunções e (con)fusões (25-26/10/2017), Cátedra Mário Cesariny / Universitat de les Illes Balears / Instituto Camões, Palma de Mallorca.
Rivadulla Costa, Diego, "O estudo da novela galega da memoria nun contexto global", en Seminario de doutoramento: Resultados de investigación en estudos literarios 2013-2017, Universidade da Coruña, A Coruña, 7 de novembro de 2017.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / García Negro, Pilar, ""Las literatas" de Rosalía de Castro: la construcción ficcional como escritora o el autorretrao como representación de la posición autorial", en Ausencias: la reconstrucción del canon literario en Europa y las escritoras (11-13 de decembro de 2017), Grupo de Investigación Escritoras y Escrituras - Universidad de Sevilla, Sevilla. Publicado en Milagro Martín Clavijo (ed.): Escrituras autobiográficas y canon literario, Benilde ediciones, 2017, pp. 147-171 [ISBN 978-84-16390-53-3].
Tato Fontaíña, Laura, "A recepción da obra dos exiliaos polo público emigrante: o caso d'Os Vellos non deben de namorarse, de A.D.R. Castelao.", en Identities in Transition: Cultural Representations of the Galician Diaspora, University of St Andrews, St. Andrews (Reino Unido).
Rivadulla Costa, Diego, "Entre pasado y presente: formas de representación del franquismo en la novela gallega del siglo XXI", en Congreso internacional de jóvenes investigadores “Estudios literarios: perspectivas actuales”, Universidad de Córdoba, Córdoba, 9-10 de febreiro de 2017.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme / García Negro, Pilar, "Un retrato de Rosalía de Castro a través de su correspondencia", en La identidad autorial de las escritoras a través de la correspondencia (siglos XVII-XXI), (25-27 de outubro de 2017), UNED, Madrid.
Mosquera Castro, Estefanía / Carballal Miñán, Patricia / Muriano Rodríguez, María Montserrat / Sobrino Freire, Iria / Súarez Brandariz, Roberto, "“Reflexos / Reflexión en verso”. Un proxecto de intervención artístico-poética no campus", en XIV Congresso Internacional Galego-Português de Psicopedagogia (6-8 de setembro de 2017), Universidade do Minho / Universidade da Coruña, Braga (Portugal).
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Fernando Osorio do Campo: o discreto colaborador de Bernardino Machado no seu exílio corunhês de 1927", en XII Congresso Internacional da Associação Internacional de Lusitanistas, Associação Internacional de Lusitanistas (AIL), Macau (China).
Rivadulla Costa, Diego, "Sobre o modo de reconstrucción do pasado recente en tres novelas galegas actuais", en II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Literarios y Culturales (II CIJIELC), Universidade de Vigo, Vigo, 15-17 de febreiro de 2017.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "How many Possible National Landscapes in the Iberian Peninsula? The Vision from Literature. The Case of Galicia.", en National Landscapes in the Global World (3 de abril de 2017), Centre Maurits Coppieters / USC, Santiago de Compostela.
López, Teresa, "Camiños de ida e volta: a procura da identidade na narrativa de Camilo Gonsar", en Identities in Transition: Cultural Representations of the Galician Diaspora, University of St Andrews, St. Andrews (Reino Unido), 16-17 xuño 2017.
López, Teresa, "Reescritas da Idade Média: da lírica trovadoresca à poesia galega", en Reading the Middle Ages Today: Sources, Text and Translation, Instituto de Letras e Ciências Humanas-Universidade do Minho, Braga (Portugal), 22-23 xuño 2017.
Ferreiro, Manuel, "A lingua de Martin Codax, entre a tradición e o xénero", en Simposio Internacional «E irei madr a uigo» con motivo da estadía do Pergamiño Vindel en Vigo (23 e 24 de novembro de 2017), Universidade de Vigo, Vigo.
Mosquera Castro, Estefanía, "O whatsapp como ferramenta educativa de participación e de aprendizaxe da lingua galega e a súa didáctica", en II XORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE DA UDC (27 de Outubro de 2017), Universidade da Coruña, A Coruña.
Ferreiro, Manuel, "O portal Universo Cantigas: antecedentes, desenvolvemento", en XVII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Roma, 26-30 de septiembre de 2017), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, La Sapienza, Università di Roma (Italia).
Eirín García, Leticia , "A voz velada dos outros. Achegamento ao papel dos amigos na cantiga de amor", en XVII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (26-30 de setembro de 2017), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval , Roma (Italia).
Mosquera Castro, Estefanía, "Graphic humor as a social strategy against hegemonic language ideologies. A note on the sociolinguistic history of Galician language", en Hison 2017 Conference. Examining the Social in Historical Sociolinguistics: Methods and Theory (6-7 abril de 2017), New York University / Graduate Center (CUNY), New York (Estados Unidos).
Rivadulla Costa, Diego, "(Des)memoria e oralidade: consideracións sobre a nova novela galega da memoria", en II Jornadas de Estudios Culturales Ibéricos "New Approaches and Research Practices in Iberian Studies", Technische Universität Chemnitz, Chemnitz (Alemaña), 16-18 de novembro de 2017.
Eirín García, Leticia , "Actualizar as cantigas? Sobre as versões modernas das cantigas medievais galego-portuguesas", en International Conference Reading the Middle Ages Today: Sources, Text and Translation (Universidade do Minho, 22-23 June 2017), Instituto de Letras e Ciências Humanas (Universidade do Minho), Braga (Portugal).
Ferreiro, Manuel, "Atualizar as cantigas, recuperar o léxico", en International Conference Reading the Middle Ages Today: Sources, Texto and Translation (Universidade do Minho, 22-23 June 2017), Instituto de Letras e Ciências Humanas (Universidade do Minho), Braga (Portugal).
López Viñas, Xoán, "Comentario lingüístico dun texto contemporáneo", en XXVI Xornadas de lingua e literatura (Santiago de Compostela, 6 de maio de 2017), CIG-Ensino & AS-PG, Santiago de Compostela.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, " Andando a terra ou a construción dun espazo simbólico", en Simposio Manuel María (22-24 de novembro de 2016), Real Academia Galega, A Coruña.
Tato Fontaíña, Laura, "As Irmandades e o teatro: un proxecto de renovación", en Simposio Repensando Galiza: As Irmandades da Fala 1916-1931, Museo do Pobo Galego, Grupo ILLA, Murguía. Revista galega de historia, Santiago de Compostela, Do 17 ao 19 de novembro de 2016.
García Negro, Pilar, "A sombra de Orfeu, de Ricardo Carvalho Calero: o mito clássico no serviço de uma fantasia masculina?", en Clastea III: Teatro Clássico e a sua receção, Universidade de Coimbra, Universidad de Granada, Universidad Nacional de Rosario e Universidad Nacional de Mar del Plata, Coimbra, 16-18 de marzo de 2016.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "«Relâmpagos - Dizer o ver» como crítica de arte (Ejercicios de admiración de Ferreira Gullar entre un «savoir-faire» y un «savoir-défaire»)", en Jornadas Internacionales «Ferreira Gullar: Poesía, Arte e Pensamento» (3-4/10/2016), Centro de Estudios Brasileños (USAL) / Academia Brasileira de Letras, Salamanca (CEB /USal). Publicado en Ascensión Rivas Hernández (ed.): Ferreira Gullar: poesía, arte, pensamento, Edusal (Universidad de Salamanca), 2019, pp. 143-164 [ISBN 978-84-1311-029-5].
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Da transitividade genérica e das heterografias do eu na ficção híbrida de Juliano Garcia Pessanha, Nuno Ramos e Rodrigo Naves", en VI Colóquio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea: o local, o nacional, o internacional. Brasil –Galiza (25-27/01/2016), Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, Universidade de Brasília (UnB) / Grupo GALABRA, Universidade de Santiago de Compostela (USC), Santiago de Compostela.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, " De Galiza a Polonia: literatura e identidade nacional? ", en Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia (9-11 de maio de 2016), Universidade de Varsovia, Varsovia.
Quintás Pérez, Leticia, "Unha achega ao catálogo das Ediciós do Castro: os Cadernos do Seminario de Sargadelos", en I Congreso Internacional de Novos Investigadores en Estudos Literatios e Culturais, Universidade de Vigo, Vigo, 10-12 febreiro 2016.
Mosquera Castro, Estefanía, "El papel de la gramática en la enseñanza de la lengua gallega: problemas metodológicos e implicaciones pragmáticas", en II Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Gramática, Universitat de Valéncia, Valencia, 27-29 de xaneiro de 2016.
López, Teresa, "Estratexias de visibilización da autoría feminina no século XIX: os poemas dedicados por Narcisa Pérez Reoyo a outras autoras", en La Spagna Plurale III: pluralità, diversità e visibilità di genere , Università di Bologna, Boloña (Italia), 2-4 de marzo de 2016.
Tato Fontaíña, Laura, "As personaxes femininas na obra dramática e nos guións de Ramón Otero Pedrayo", en La Spagna Plurale III: pluralità, diversità e visibilità di genere, Università di Bologna, Boloña (Italia), 2-4 de marzo de 2016.
Mosquera Castro, Estefanía, "La grafía como estrategia compensatoria del cuerpo en la comunicación electrónica", en XII Congreso Internacional de Lingüística General, Universidad de Alcalá, Madrid, 23-25 de maio de 2016.
Rivadulla Costa, Diego, "A poderosa representación do tempo histórico e dos espazos en Resistencia, de Rosa Aneiros", en I Congreso Internacional de Novos Investigadores en Estudos Literarios e Culturais , Universidade de Vigo, Vigo, 10-12 de febreiro de 2016.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "As artes escénicas no programa Irmandiño: un proxecto inclusivo ", en Ciclo de conferencias: Unha ollada ás Irmandades da Fala, Anuario Brigantino, Betanzos, 3-17 de marzo de 2016.
López, Teresa, "Tecendo redes: Jean R. Longland e cultura galega alén mar", en Congreso Internacional Identidade e xénero en Galicia, Universidade de Varsovia, Varsovia, 9-11 de maio de 2016.
Rivadulla Costa, Diego, "A memoria do franquismo na literatura galega actual ", en Congreso Internacional 1936 ¿un nuevo relato? 80 años entre historia y memoria, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 18-20 de xullo de 2016.
Rivadulla Costa, Diego, "La memoria del franquismo en la narrativa gallega actual: hacia la creación de un corpus representativo", en I Congreso Direcciones de la Literatura Contemporánea y Actual, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 4-6 de abril de 2016.
Ferreiro, Manuel / Arbor Aldea, Mariña, "Universo Cantigas: work in progress", en Coloquio Internacional AHLM: Literatura Medieval (Hispánica). Nuevos Enfoques Metodológicos y Críticos (Catania, 27-30 de septiembre de 2016), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Università degli Studi di Catania (Italia).
Tato Fontaíña, Laura, "Bibliotecas dixitais como ferramentas de traballo en investigación", en Congreso Internacional "Visibilidades da Tradución", celebrado en Vigo o 29-30 de setembro de 2016, Universidade de Vigo, Vigo.
Eirín García, Leticia , "Editar poesía profana galego-portuguesa no século XXI", en Coloquio Internacional AHLM: Literatura Medieval (Hispánica). Nuevos Enfoques Metodológicos y Críticos (Catania, 27-30 de septiembre de 2016), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Università degli Studi di Catania (Sicilia) (Italia).
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, ""A Lagarada" de Ramón Otero Pedrayo: a tragédia clássica como instrumento renovador", en Clastea III: Teatro Clássico e a sua receção (1-3 Março de 2016), Universidade de Coimbra, Universidad de Granada, Universidad Nacional de Rosario e Universidad Nacional de Mar del Plata, Coimbra (Portugal).
Lourenço Módia, Cilha / López Viñas, Xoán, "A rúbrica como instrumento de produción e avaliación da oralidade no ensino-aprendizaxe da lingua galega", en I Xornadas de Innovación Educativa da Universidade da Coruña (A Coruña, 21 de outubro de 2016), Universidade da Coruña, Facultade de Educación. UDC.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Machado de Assis, «Memórias Póstumas de Brás Cubas» (1881)", en Seminário Internacional «Portugueses de Papel» (Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 12-14/12/2016), CIDH/FCT/CLEPUL/APCA, Lisboa (Portugal).
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Santiago nos narradores das Irmandades. A particularidade de Otero Pedrayo", en Xornadas As Irmandades da Fala en Compostela, Agrupación Cultural O Galo, Santiago de Compostela.
López Viñas, Xoán / Lourenço Módia, Cilha, "The use of rubrics in the evaluation of oral presentations in Galician", en ICERI 2016. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation, IATED (International Academy of Technology, Education and Development), Sevilla. Publicado en L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres / IATED Academy (ed.): ICERI2016 Proceedings. 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation, IATED, 2016, pp. 790-796 [ISBN 978-84-617-5895-1] [ISBN Dixital 2340-1095] [DOI 10.21125/iceri.2016].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Polonia no horizonte das Irmandades da Fala", en Repensando galiza: As Irmandades da Fala (17-19 de novembro de 2016), Museo do Pobo Galego, Santiago de Compostela.
Mosquera Castro, Estefanía / Carballal Miñán, Patricia / Sobrino Freire, Iria / Muriano Rodríguez, María Montserrat, "De la memoria popular a las aulas: un proyecto para la formación lingüística y literaria del profesorado de educación infantil y primaria", en XVII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Lectura y educación literaria (30/11-02/12/2016), Universidad de Extremadura / SEDLL, Badajoz.
López, Teresa, "Os poetas na Irmandade de Santiago", en Xornadas As Irmandades da Fala en Compostela, A. C. O Galo, Santiago de Compostela, 25 novembro 2016.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "As Irmandades da Fala e Noriega Varela: dous modelos de lingua en confronto", en Simposio Repensando Galiza: As Irmandades da Fala 1916-1931, Museo do Pobo Galego, Grupo ILLA, Murguíai. Revista galega de Historia, Santiago de Compostela.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "A lingua galega na vida, na obra e no pensamento de Manuel María", en Simposio Manuel María (22-24 de novembro de 2016), Real Academia Galega, A Coruña.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Relações teatrais das Irmandades com Portugal e com Irlanda", en Simposio Repensando Galiza: As Irmandades da Fala 1916-1931, Museo do Pobo Galego / Grupo ILLA / Revista Murguía, Santiago de Compostela.
Ferreiro, Manuel, "O proxecto GLOSSA: dificultades e resultados", en Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica , Instituto da Lingua Galega (USC), Santiago de Compostela, 27-30 de xullo de 2015.
Mosquera Castro, Estefanía, "A formación do profesorado de Educación Primaria en Lingua Galega: perspectivas pedagóxicas e modelo de lingua", en XIII Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía, A Coruña, 2-4 de setembro de 2015.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Os marcadores discursivos de control de contacto en galego e en portugués: aproximación constrastiva", en Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués.
Ferreiro, Manuel, "Notas sobre variación lingüística dalgunhas formas verbais de pretérito nas cantigas galego-portuguesas («aver», «fazer», «põer», «querer», ", en III Coloquio de Lingüística Histórica, TALG (Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega), Universidade de Vigo.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "«Isso é isto» – Machado de Assis ou a omnipotência da ficção", en Circularidades e Trânsitos Culturais Luso-Brasileiros (Instituto Camões, Lisboa, 16/11/2015), Centro de História da Universidade de Lisboa (CH-UL) / Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / Instituto Camões (IC), Lisboa (Portugal).
Mosquera Castro, Estefanía, "Os mecanismos de escrita abreviada no discurso electrónico galego: innovación ou tradición?", en Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Instituto da Lingua Galega / USC, Santiago de Compostela, 27-30 de xullo de 2015.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "«Uma transação de olhos e retratos» – A «soberbissimice» e esta «estória» de «Os chapéus transeuntes»", en Jornadas Internacionales «Veredas de Guimarães Rosa: Un exiliado del lenguaje común» (30/9-1/10/2015), Centro de Estudios Brasileños (CEB) – Universidad de Salamanca (USAL) / Academia Brasileira de Letras (ABL), Salamanca.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Cultura e identidad nacional en el exilio gallego en América Latina (1939-1977)", en IV Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Culturas. Diálogos entre las disciplinas del conocimiento. Hacia una internacional del conocimiento, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, 9-12 de outubro de 2015.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "A construção contra a norma: as personagens femininas na obra de Rosalia de Castro", en Colóquio Internacional Culturas em Negativo (1-3 Outubro de 2015), Universidade do Minho, Braga.
Ferreiro, Manuel, "O proxecto GLOSSA: Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa", en XI Congreso Internacional da AIEG 2015: Os estudos galegos ante o cambio social e cultural: Identidades na fronteira, emigración e exilio, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Buenos Aires (Arxentina), 6-8 de abril de 2015.
Tato Fontaíña, Laura, "Proxecto Recuperación patrimonio teatral galego I e II (1880-1936)", en XI Congreso Internacional da AIEG 2015: Os estudos galegos ante o cambio social e cultural: Identidades na fronteira, emigración e exilio, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Buenos Aires.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Novas achegas á figura de Fernando Osorio do Campo", en XI Congreso Internacional da AIEG 2015: Os estudos galegos ante o cambio social e cultural: Identidades na fronteira, emigración e exilio, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Buenos Aires (Arxentina), 6-8 de abril de 2015.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "A estilística nos estudos filolóxicos galegos e luso-brasileiros", en Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués, Grupo ILLA, A Coruña, 8 de maio de 2015.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Lingua galega: identidade, autenticidade ou hibridación", en XI Congreso Internacional da AIEG 2015: Os estudos galegos ante o cambio social e cultural: Identidades na fronteira, emigración e exilio, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Buenos Aires (Arxentina), 6-8 de abril de 2015.
López, Teresa, "Un pasado para o presente: o papel da tradición literaria na historiografía rexurdentista", en XI Congreso Internacional da AIEG 2015: Os estudos galegos ante o cambio social e cultural: Identidades na fronteira, emigración e exilio, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Buenos Aires (Arxentina), 6-8 de abril de 2015.
Eirín García, Leticia , "Xudeus e mouros na poesía medieval profana galego-portuguesa", en XVI Congresso Internacional da Associação Hispânica de Literatura Medieval «En Porto antr'o Doiro e Gaia» (21-25 de setembro de 2015), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval , Porto (Portugal), 21-25 de setembro de 2015.
Eirín García, Leticia , "Filgueira Valverde, unha voz precursora nos estudos trobadorescos desde a Galiza", en Simposio Filgueira Valverde na cultura galega do século XX, Real Academia Galega, A Coruña , 26-27 de novembro de 2015.
López, Teresa, "Cantares antigos e vellas ermidas: a poesía de Xosé Filgueira Valverde", en Simposio Filgueira Valverde na cultura , Real Academia Galega, 26-27 de novembro de 2015.
Mosquera Castro, Estefanía, " A escrita electrónica galega: tradición, innovación e recepción ", en Simposio ILG 2015: Cambio lingüístico no galego actual , Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 16-25 de novembro de 2015.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "«I futuristi» e os futuristas de «Orpheu»: Santa-Rita Pintor e Almada Negreiros", en Congresso Internacional 100 Orpheu – Portugal (Lisboa, 25-28/3/2015) – Brasil (São Paulo, 25-28/5/2015), Laboratório de Estudos de Poéticas e Ética na Modernidade (LEPEM) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Universidade de São Paulo, São Paulo (Brasil). Publicado en Lilian Jacoto (org.): Desassossego (Revista do Programa de Pós-graduação em Literatura Portuguesa da USP), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2015, pp. 57-73 [ISBN ISSN: 2175-3180] [DOI DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2175 - 3180.v 7 i1 4 p 5 7 - 7 3].
López, Teresa, "O proxecto CROLIGA, Cronoloxía da literatura galega (1801-1900)", en XI Congreso Internacional da AIEG 2015: Os estudos galegos ante o cambio social e cultural: Identidades na fronteira, emigración e exilio, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Buenos Aires (Arxentina), 6-8 de abril de 2015.
Mosquera Castro, Estefanía, "A lingüística da Internet: máis un desafío para a gramática galega e a súa didáctica", en Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués, Grupo ILLA, A Coruña, 8 de maio de 2015.
López, Teresa, "No cerne do neotrobadorismo", en Xornadas Bouza-Brey, Vilagarcía de Arousa, 23 de outubro de 2015.
Ferreiro, Manuel, "Algunhas reflexións sobre o texto das cantigas profanas galego-portuguesas: as formas «perdon» / «pardon»", en XVI Congresso Internacional da Associação Hispânica de Literatura Medieval «En Porto antr'o Doiro e Gaia», AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Porto (Portugal), 21-25 de setembro de 2015.
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "«Aunar» e «tragediar» o singular plural – Um certo teatro de Almada", en Coloquio Internacional «Almada Negreiros en Madrid» (Universidad Autónoma de Madrid / Biblioteca Nacional de España, 25-26/11/2015), Universidad Autónoma de Madrid / Universidad de Évora /Universidad de Los Andes / / Instituo Camões / Biblioteca Nacional de España, Madrid.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "A información dialectal nos cancioneiros galegos oitocentistas: a importancia de Pérez Ballesteros", en III Coloquio de Lingüística Histórica , Universidade de Vigo, Vigo, 12-13 de novembro de 2015.
Mosquera Castro, Estefanía, "O contacto lingüístico galego-español na escrita electrónica: do social ao pragmático", en XVIth Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula, 20-21 de marzo de 2014, Oxford (Reino Unido).
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "O teimoso ecoar das ondas codaxianas – Da mimese passadista à apropriação atualizadora", en II Encontro Internacional Cantigas Trovadorescas. Nos cem anos do achamento do Pergaminho Vindel (16/10/2014), Instituto de Estudos Medievais (IEM) da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa (FCSH / UNL) (Portugal). Publicado en Graça Videira Lopes, Manuel Pedro Ferreira (eds.): Do canto à escrita: Novas questões em torno da Lírica Galego-Portuguesa – Nos cem anos do pergaminho Vindel, Instituto de Estudos Medievais (IEM) / Centro de Estudos de Socilogia e Estçetica Musical (CESEM), 2016, pp. 109-131 [ISBN 978-989-99567-0-4 (IEM)] [ISBN Dixital 978-989-97732-5-7 (CESEM)].
Ferreiro, Manuel, "Sobre topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]", en II Coloquio de Lingüística Histórica (26 e 27 de xuño de 2014), ILLA, Facultade de Filoloxía (UDC).
Mosquera Castro, Estefanía, "La cibergramática y la enseñanza de lenguas: mitos y realidades", en I Congreso Internacional sobre la Enseñanza de la Gramática, Valencia, 27-28 de febreiro de 2014.
Eirín García, Leticia , "O léxico do proceso amoroso nas cantigas de amor de Don Denis", en II Coloquio de Lingüística Histórica, ILLA, A Coruña, 26-27 de xuño de 2014.
Quintás Pérez, Leticia, "As edicións facsimilares no Castro, un exemplo de recuperación da memoria histórica", en Xornadas Internacionais "Literatura galega: identidade, alteridade, exilio", UCM-UNED, Madrid, 18-20 de setembro de 2014.
Mosquera Castro, Estefanía, "Cara a unha necesaria reinterpretación do concepto de comunidade: os novos espazos de interacción e a (re)evolución social", en XXXI Congreso Internacional Semana Galega de Filosofía. Filosofía e Revolución, Aula Castelao de Filosofía, Pontevedra, 21-25 de abril de 2014. Publicado en XXXI Congreso Internacional Semana Galega de Filosofía. Filosofía e Revolución, Aula Castelao de Filosofía, 2014, pp. 43-47 [ISBN 978-84-695-9931-0].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "25 anos de normalización lingüística na Universidade da Coruña: balance e perspectivas", en XI Xornadas sobre Lingua e Usos, Servizo de Normalización Lingüística da UDC, A Coruña. Publicado en Amoedo Souto, Carlos Alberto (coautor) Mosquera Carregal, Xesús M. (editor): Lingua e Universidade. XI Xornadas sobre Lingua e Usos, Universidade da Coruña, 2015, pp. 43-76 [ISBN 978-84-9749-622-3].
Ferreiro, Manuel, "Perfil biográfico de Pondal", en XVIII Simposio Pondaliano (Ponteceso, 1-29 novembro 2014), Fundación Eduardo Pondal, Ponteceso.
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Os paradoxos dun proceso de recuperación da memoria: a asimilación da actividade teatral anterior á guerra civil no momento refundacional do teatro galego", en Congreso Internacional "¿La voz dormida?" Memoria, identidad y género en las literaturas hispánicas (24-27 abril de 2014), Universidade de Varsovia, Varsovia (Polonia).
Varela Armas, Luz, "As linguas e a revolución que vén", en XXXI Congreso Internacional Semana Galega de Filosofía. Filosofía e Revolución, Aula Castelao de Filosofía, Pontevedra. Publicado en XXXI Congreso Internacional Semana Galega de Filosofía. Filosofía e Revolución, Aula Castelao de Filosofía, 2014, pp. 54-59 [ISBN 978-84-695-9931-0].
Ferreiro, Manuel, "Antecedentes, desenvolvemento e resultados do GLOSSA (Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa)", en Xornadas Internacionais "Literatura galega: identidade, alteridade, exilio" (Madrid, 18-20 setembro 2014), UCM - UNED, Madrid.
López Viñas, Xoán, "O proxecto de glosario da poesía trobadoresca profana: materiais, problemas, resultados", en II Coloquio de Lingüística Histórica (26-27 xuño 2014), ILLA, A Coruña.
García Negro, Pilar, "“Estranxeira na súa patria", de Rosalía de Castro: a identidade negada na propia terra", en Xornadas Internacionais UCM-UNED: “Literatura Galega: identidade, alteridade e exilio” (18.-20 de setembro de 2014), 18-20 de setembro de 2014.
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme, "Unha achega ao mundo da edición en Galiza: Lugo durante os anos do franquismo", en Xornadas Internacionais Literatura Galega: identidade, alteridade, exilio (18-20 de setembro de 2015), UCM-UNED, Madrid.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Vós sodes mui fraquelinha molher. Sobre a sufixación apreciativa na poesía trovadoresca", en II Coloquio de Lingüística Histórica (26-27 xuño 2014), ILLA, A Coruña.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "A muller, transmisora de lírica tradicional", en Congreso Internacional "¿La voz dormida?" Memoria, identidad y género en las literaturas hispánicas (24-27 abril de 2014), Universidade de Varsovia, Varsovia.
Tato Fontaíña, Laura, "Os dereitos das mulleres no teatro (de homes) das Irmandades da Fala", en Congreso Internacional "¿La voz dormida?" Memoria, identidad y género en las literaturas hispánicas (24-27 abril de 2014), Universidade de Varsovia, Varsovia.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "A falsificación da historia da Galiza medieval e da súa lingua ao servizo da ideoloxía castellanista", en Congreso Internacional "¿La voz dormida?" Memoria, identidad y género en las literaturas hispánicas (24-27 abril de 2014), Universidade de Varsovia, Varsovia.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Novas perspectivas sobre o papel do portugués na revitalización do galego nos primordios do século XXI", en XI Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (21-25 xullo 2014), Associação Internacional de Lusitanistas, Mindelo (Cabo Verde).
Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano, "Ambiguo referente de reintegración: As transferencias desde Portugal e o mundo de expresión portuguesa ao campo teatral galego", en XI Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (21-25 xullo 2014), Associação Internacional de Lusitanistas, Mindelo (Cabo Verde).
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, "Quiça amiúde alhures "bonheur lyrique" – Da "interpretatio nominis" na poesia de Manuel Bandeira", en Jornadas Internacional "Manuel Bandeira, poeta del alma" (2-4/9/2014), Centro de Estudios Brasileños (USAL) / Academia Brasileira de Letras, Salamanca (CEB /USal). Publicado en Ascensión Rivas Hernández (Ed.): Manuel Bandeira en Pasárgada, Ediciones Universidad de Salamanca ('Et caetera', 26), 2015, pp. 71-89 [ISBN 978-84-9012-553-3/ 554-0 (PDF)] [ISBN Dixital 978-84-9012-555-7 / 556-4].
López, Teresa, "Bases para unha cronoloxía da literatura galega (1801-1900)", en Xornadas Internacionais UCM-UNED: “Literatura Galega: identidade, alteridade e exilio” , Madrid, 18-20 de setembro de 2014.
Eirín García, Leticia , "Unha lectura de A orfa de San Lourenzo, de Rogelio Civeira", en Xornadas Internacionais UCM-UNED: "Literatura galega: identidade, alteridade e exilio", Universidad Complutense de Madrid / Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 18-20 de setembro de 2014.
Eirín García, Leticia , "As cantigas do Pergaminho Sharrer. Motivos fundamentais", en II Encontro Internacional Cantigas Trovadorescas. Nos cem anos do achamento do Pergaminho Vindel, Instituto de Estudos Medievais (IEM) da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa (FCSH / UNL) (Portugal), 16 de outubro de 2014.
García Negro, Pilar, "A gramática da obra narrativa de Castelao", en Xornadas Castelao 2014 (30 outubro 2014), Real Academia Galega, A Coruña.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Aproximación aos pronomes demostrativos nos primordios da Idade Moderna", en II Coloquio de Lingüística Histórica (26-27 xuño 2014), ILLA, A Coruña.