Publicacións de Sociolingüística e planificación da lingua galega


  • Libros
  • Capítulos de libros
  • Artigos en revistas
  • Congresos
  • Recensións
  • Outras
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Sobre historiografía gramatical e codificación lingüística (1955-1971). O Epítome de gramática galega e outros textos, A Coruña, Universidade da Coruña, 2017, 234 pp. [ISBN 978-84-9749-671-1].
Fernández Pérez-Sanjulián, Carme (ed.), As Irmandades da Fala, cen anos despois , A Coruña, Servizo Publicacións Universidade da Coruña, 2016, 328 pp. [ISBN 978-84-9749-643-8].
Sánchez Rei, Xosé Manuel / Marques, Maria Aldina (eds.), As Ciências da Linguagem no espaço galego-português, Braga, ILCH da Universidade do Minho, 2016, 261 pp. [ISBN 9789897552403].
Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Modelos de lingua e compromiso, A Coruña, Baía Edicións, 2014, 211 pp. [ISBN 978-84-9995-149-2].
García Negro, Pilar, Outramente, Edicións Laiovento, 2012, 123 pp. [ISBN 978-84-8487-223-8].
Sanmartín Rei, Goretti / Lema, P. (eds.), Unha outra guía para a planificación lingüística, A Coruña, UDC, 2011 [ISBN 978-84-9749-502-B].
Sanmartín Rei, Goretti (ed.), Lingua e futuro, Santiago de Compostela, Laiovento, 2010 [ISBN 978-84-8487-181-1].
García Negro, Pilar, De fala a lingua: un proceso inacabado, Bertamiráns (A Coruña), Laiovento, 2009, 270 pp. [ISBN 84-8487-158-4].
Sanmartín Rei, Goretti, Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación, Vigo, Xerais, 2009 [ISBN 978-84-9782-949-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua de calidade. Vinte reflexións e unha proposta esperanzada para un galego con futuro, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2009, 183 pp. [ISBN 978-84-9782-835-2].
García Negro, Pilar (ed.), Sobre o racismo lingüístico, Bertamiráns, Edicións Laiovento, 2009, 191 pp. [ISBN 978-84-8487-160-6].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón / Ríos, Marisol / Filloy, Lucía (eds.), Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre Lingua e Usos, A Coruña, Servizo de Normalización Lingüística / Servizo de Publicacións da UDC, 2008, 210 pp. [ISBN 978-84-9749-274-4].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua, nación e identidade, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 2006, 255 pp. [ISBN 978-84-8487-105-3].
Sanmartín Rei, Goretti / García Negro, Pilar (eds.), Ramón Vilar Ponte: O feito lingüístico galego , A Coruña, AS-PG, 2003 [ISBN 84-89679-64-9].
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Lingua galega: normalidade e conflito, Santiago de Compostela, Laiovento, Col. "Ensaio", 1997 (1997, 1ª ed. / 1998, 2ª ed. / 1999, 3ª ed. / 2000, 4ª ed. / 2002, 5ª ed. ), 163 pp. [ISBN 84-87847-93-5].
García Negro, Pilar, Sempre en Galego, Santiago de Compostela, Edicións Laiovento, 1993 [ISBN 84-87847-25-0].
García Negro, Pilar, O Galego e as leis. Aproximación sociolingüística, Vilaboa-Pontevedra, Ediciós do Cumio, 1991, 370 pp. [ISBN 84-86126-43-X].
García Negro, Pilar / Mato Landeira, F / Morán Fernández, E, Conflicto lingüístico: normalización do ensino medio, Santiago de Compostela, Tecnocopia Galicia, 1976.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Xosé Manuel Sánchez Rei, Xosé Ramón Freixeiro Mato, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo exterior con Sebastián Martínez Risco (1942-1977)", Revista Galega de Filoloxía, 18, A Coruña, Grupo ILLA / Universidade da Coruña, 2017, pp. 169-176 [ISBN 2444-9121].
Mosquera Castro, Estefanía, "Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.), Modelos de lingua e compromiso . A Coruña, Baía Edicións. 2014, 211 páxinas", Revista Galega de Filoloxía, 16, A Coruña, Universidade da Coruña, 2015, pp. 205-209 [ISBN 1576-2661] [DOI http://dx.doi.org/10.17979/rgf.2015.16.0.1384].
Mosquera Castro, Estefanía, " Jaume Corbera Pou: La Unió Europea, un mosaic lingüístic. Illes Balears, Edicions Documenta Balear. 2013, 313 páxinas.", Revista Galega de Filoloxía, 15, A Coruña, 2014, pp. 169-172.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Monografía Xoán Carlos Lagares e Marcos Bagno, Políticas da norma e conflitos linguísticos, São Paulo: Parábola Editoral, 2011, 391 pp.", Revista Galega de Filoloxía, 14, A Coruña, 2013, pp. 229-235 [ISBN 1576-2661].
Varela Armas, Luz, "Teresa Moure, Ecolingüística: entre a ciencia e a ética", Revista Galega de Filoloxía, 13, A Coruña, Universidade da Coruña, 2012, pp. 199-204.
López Viñas, Xoán, "Goretti Sanmartín Rei, Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación, Vigo, Xerais, 2009, 175 páxinas", Revista Galega de Filoloxía, 11, 2010, pp. 155-161 [ISBN 1576-2661].
Eirín García, Leticia , "Beatriz García Turnes, A lingua galega entre 1875 e 1916. Situación social e consciencia idiomática , Pontevedra, Servicio de Publicacións da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, 2004", Revista Galega de Filoloxía, 6, A Coruña, 2005, pp. 195-198 [ISBN 1576-2661].
García Negro, Pilar, "Rafael Lluís Ninyoles, Idioma i Prejuici", Revista Galega de Filoloxía, 1, A Coruña, Universidade da Coruña, 2000, pp. 211-214 [ISBN 1576-2661].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Sociolingüística hospitalaria, un novo campo de pesquisa para a lingua galega"", www.terraetempo.gal, 2019.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Toponimia e corporacións municipais", Concellos galegos. Publicación da Federación Galega de Municipios e Provincias, 29, Santiago de Compostela, 2018, pp. 27-27 [ISSN 1885-5282].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Lingua, dialecto e o mito da comprensión mutua entre falantes dun mesmo idioma"", www.terraetempo.gal, 2018.
Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Para mellorarmos a calidade da nosa lingua, A Mesa pola Normalización Lingüística, 2018, 32 pp. [ISBN 978-84-09-01633-4].
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A vontade do colonizador de nomear os territorios que ocupa"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O valor das observacións de García Blanco sobre a lingua cen anos despois"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O valor sociolingüístico da prosa tabeliónica galega medieval"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""As mudanzas sociais e as lingüísticas"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Vivir en galego. Morrer tamén"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A lingua galega e a lingua tártara"", www.terraetempo.gal, 2012.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""A cultura da pedra e a lingua"", www.terraetempo.gal, 2011.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""O galego nas augas do Danubio"", www.terraetempo.gal, 2011.
Sánchez Rei, Xosé Manuel, ""Os pseudogaleguismos, máis unha forma de españolismos"", www.terraetempo.gal, 2011.